PRZEWÓZ MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH    NOWY KURS ADR JUŻ  pod koniec lipca 2018r   Z A P R A S Z A M Y.

Najbliższe kursy

Kategorie Data rozpoczęcia Cena
CE 08.06.2018r godz, 15.15 1 800 PLN
SO C 08.06.2018r.godz.17 400 PLN
KWU D 08.06.2018 godz, 17 1 000 PLN
KW C 08.06.2018r godz.17 2 500 PLN
T 08.06.2018r godz, 15.15 1 000 PLN
KW D 08.06.2018r godz, 17 2 500 PLN
B 16.07.2018r godz, 15.15 1 400 PLN
BE 16.07.2018r godz, 15.15 800 PLN
D 16.07.2018r godz, 15.15 2 100 PLN
C 16.07.2018r godz, 15.15 1 800 PLN
AB 08.06.2018 godz. 15.15 2 400 PLN
AM 08.06.2018 godz. 15.15 500 PLN
A 08.06.2018 godz. 15.15 1 200 PLN
A1 08.06.2018 godz. 15.15 1 000 PLN
A2 08.06.2018 godz. 15.15 1 200 PLN